TOP

Et par bøker

Da religionssosiolog Lars Laird Iversen ga ut Uenighetsfellleskap på Universitetsforlaget fikk jeg lage omslaget.

 

Kirkens Nødhjelp markerte 40 års tilstedeværelse i Guatemala det siste året familien og jeg tilbragte der. Jeg ble med på en kjempedugnad om å lage en bok om de fire tiårene. Med på laget fikk vi også fotograf Daniele Volpe.

Like